GRUNDER

GRUNDARBETE

grunderGrunden är den absolut viktigaste delen i husbygget, det är den som ditt hus ska stå på i många år. Det är ytterst viktigt att det blir rätt från början då fel blir nästintill omöjliga att åtgärda efteråt. Vi på HELLSTENS Bygg har stor kompetens när det gäller husgrundsarbete. Vill du ha en offert på din planerade grund? Fyll gärna i ett intresseformulär direkt här på hemsidan. Du kan även kontakta oss via telefon eller mejl.